TEST17800

En què consisteix l’Equalització d’Àudio?

Comencem definint el procés d’equalització: equalitzar l’àudio significa que regulem o alterem les diferents freqüències de so per a modelar una pista modificant la intensitat dels tons fins a aconseguir l’efecte desitjat.

És un procés determinant en producció musical perquè determinarà la qualitat de la nostra cançó, ja que l’equalització afecta a gran quantitat d’elements com la claredat, la separació, la profunditat, l’amplitud estèreo, el headroom, la percepció de sonoritat (o loudness), la percepció dels efectes, etc.

 

Per a què serveix l’Equalització d’Àudio?

Utilitzem l’equalització d’àudio normalment per a reforçar certes bandes de freqüència per a ajustar el so a les característiques que nosaltres volem. Per a això se sol afegir o treure decibels en determinades freqüències.
Per tant, l’equalització d’àudio ens permetrà modificar la freqüència d’un element perquè aquest no interfereixi en un instrument o veu, per exemple. Aquesta equalització dels tons ens permet trobar un equilibri perquè les melodies no es trepitgin i es potenciïn.

Controls d’un equalitzador

 • Freqüència: amb aquest procés definim el rang de freqüència que modificarem a través de la freqüència de tall.
 • Guany: amb aquest paràmetre modifiquem la quantitat d’atenuació o increment del volum d’aquesta freqüència.
 • Bandes: aquests controls divideixen l’espectre de freqüències i les utilitzem per a augmentar o retallar parts del so. Si per exemple tenim un equalitzador de 4 bandes, només podrem utilitzar 4 filtres simultanis per a modificar el so.
 • Amplada de banda: amb aquest paràmetre augmentarem o disminuirem el rang de freqüència que es veurà afectat per una banda.
 • Analitzador d’espectre: l’analitzador d’espectre ens permet veure com certs sons es veuen afectats quan són combinats amb uns altres. En molts equalitzadors trobarem una pantalla que ens permetrà veure com es desenvolupa un senyal en el temps. Per tant, un analitzador d’espectre permet detectar totes les freqüències en un senyal donat a través de la representació gràfica.

Tipus d’equalitzador

 • Paramètric: l’equalitzador paramètric permet controlar individualment els tres paràmetres per banda (freqüència, guany i amplada de banda). El més comú és que l’equalitzador tingui mínim 4 bandes, una per a les freqüències baixes, mitjanes baixes, mitjanes altes i altes.
 • Semiparamètric: similar a l’anterior amb la diferència que amb aquest equalitzador no podem modificar l’amplada de banda.
 • Gràfic: el més comú per a equalitzadors hardware. Compta amb més bandes que les anteriors, normalment de 5 a 31 bandes depenent del model. A ser bandes fixes, amb aquesta mena d’equalitzador només podem modificar el guany, ja que no podem modificar ni el punt de tall ni l’amplada de banda.

Tipologia de filtre

 • Semiparamètric: similar a l’anterior amb la diferència que amb aquest equalitzador no podem modificar l’amplada de banda.
 • Band pass: només deixa passar les freqüències que estiguin dins dels punts de tall dels dos filtres (entre un “Low Pass” i un “Hi Pass”). Tota la resta és atenuat.
 • Bell / Peak: incrementa o atenua una banda de freqüència (Q) entorn de la freqüència central o cutoff.
 • Hi Shelf / Low Shelf: amb aquest filtre incrementem o atenuem la freqüència de tall d’igual manera fins al final de l’espectre.
 • Notch: aquest tipus de filtre atenua a infinit la freqüència seleccionada. Per aquest motiu el diem “filtre eliminador de banda”.
Ecualizador de Audio

Alguns consells:

 • Millor atenuar que incrementar: l’oïda humana és molt més propensa a detectar atenuacions que increments. Així mateix, l’atenuació li donarà major claredat al teu so, i la fase del so es veurà menys afectada.
 • Quan atenuïs utilitza equalitzadors estrets (entre quatre i sis), i els increments amb banda ampla entre 0.2 i 0.8.
 • Comença sempre que puguis pels greus i seguidament amb els aguts per a aconseguir millors resultats.
 • La teva actitud en les diferents etapes: intenta ser el més acurat possible en l’etapa gravació, mentre que en la mescla podràs divertir-te més i potenciar la teva creativitat. En la masterització has d’intentar no abusar de l’equalització. Utilitza altres processadors per a combinar i arribar al resultat final.
 • Utilitza filtres low cut per a evitar la resonassió dels escenaris. Evita utilitzar més de 6 dbs d’atenuació i increment.
 • El micròfon és més important del que penses. Prova de canviar de micròfon si veus que el so no t’agrada. Amb els micròfons dinàmics existeixen gran varietat de sons. Prova d’utilitzar un.

Tens més dubtes sobre l’equalització d’àudio? Et llegim en els comentaris 😊

Equip Grow Up Music