TEST17800

Avís Legal

Avís Legal del domini cursosproduccionmusical.com i www.growupmusic.com corresponent a Montserrat Puigdomènech Jovè., amb no CIF · 35024478D i domicili en Bartolomé Esteban Murillo, 27 08402 Granollers (BARCELONA

Condicions generals d’utilització de la web

Montserrat Puigdomènech Jovè.. l’informa que l’accés i utilització de la pàgina web cursosproduccionmusical.com i www.growupmusic.com i totes les URLs, sub dominis i directoris inclosos sota aquesta, així com els serveis o continguts que a través d’aquest lloc es puguin obtenir, estan subjectes als termes recollits i detallats en aquest Avís Legal, sense perjudici que l’accés a algun d’aquests serveis o continguts pugui precisar de l’acceptació d’unes condicions generals, particulars o addicionals.

Per consegüent, si les consideracions detallades en aquest Avís Legal no són de la seva conformitat, preguem que no faci ús d’aquesta web, ja que qualsevol utilització que faci d’ella o dels serveis i continguts en ella inclosos, implicarà l’acceptació dels termes legals recollits en el text d’aquest Avís Legal.

A causa de la pròpia naturalesa d’Internet, donada la possibilitat que es pugui accedir a aquesta pàgina des de qualsevol part del món, els continguts, així com els serveis que en general ofereix Montserrat Puigdomènech Jovè. estan dirigits a clients que es mouen en qualsevol país. No obstant l’anterior, en sol·licitar la contractació de qualsevol mena de serveis i continguts oferts, Montserrat Puigdomènech Jovè. es reserva el dret a rebutjar la prestació de serveis o l’enviament de continguts, en aquells casos que estimi oportú.

Montserrat Puigdomènech Jovè. es reserva el dret a fer canvis en la web sense previ avís, a fi d’actualitzar, corregir, modificar, afegir, cancel·lar o eliminar els continguts o el disseny de la web. Els serveis i continguts de la web són susceptibles d’actualitzar-se periòdicament i pel fet que l’actualització de la informació no és immediata, li suggerim que comprovi sempre la vigència i exactitud de la informació, serveis i continguts recollits aquí..
Les condicions i termes d’utilització que es recullen en el present Avís Legal poden canviar, per la qual cosa li proposem que revisi aquests termes quan visiti de nou la web o sol·liciti un nou servei. Així mateix, el present Avís Legal s’entendrà sense perjudici de qualssevol altres Condicions Generals, i particulars, que regulin l’accés a béns i serveis concrets dins de la web.

Drets de propietat intel·lectual i de propietat industrial

Tant el disseny d’aquest lloc web, els seus codis font, logotips, imatges, melodies, marques i altres signes distintius que apareixen, pertanyen als seus respectius autors i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

La seva utilització, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra acció semblant, està totalment prohibida excepte autorització expressa per escrit del seu creador o propietari dels drets.

En tot cas, Montserrat Puigdomènech Jovè. declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que aquest lloc pogués estar violant els seus drets, preguem que es posi en contacte amb info@growupmusic.com emplenant el formulari que trobarà fent clic aquí..

Links o enllaços

Des d’aquesta web, Montserrat Puigdomènech Jovè. li proporciona o pot proporcionar-li l’accés a altres pàgines web que considera poden ser del seu interès. L’objecte d’aquests enllaços és merament el facilitar la cerca dels recursos que li puguin interessar en Internet. No obstant això, aquestes pàgines no pertanyen a Montserrat Puigdomènech Jovè. , ni fa una revisió dels seus continguts, per això, no es fa responsable d’aquests, del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar-se de l’accés o ús d’aquesta. Així mateix, Montserrat Puigdomènech Jovè. , es mostra plenament respectuosa amb els drets de propietat intel·lectual o industrial que corresponguin o puguin correspondre a terceres persones, sobre les pàgines web a les quals es refereixin els citats enllaços. Per tal motiu, si considera que l’establiment dels citats enllaços pogués estar violant els seus drets, preguem que es posi en contacte amb Montserrat Puigdomènech Jovè. emplenant el formulari que trobarà fent CLIC AQUI.
Amb caràcter general s’autoritza l’enllaç de pàgines web o d’adreces de correu electrònic a la web, excepció feta d’aquells supòsits en els quals, expressament Montserrat Puigdomènech Jovè. manifesti el contrari. Addicionalment, i en tot cas per a entendre aplicable aquesta autorització general, aquests enllaços hauran de respectar, necessàriament, la següent condició: l’establiment de l’enllaç no suposarà, per si mateix, cap mena d’acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de Montserrat Puigdomènech Jovè. de la pàgina que realitza l’enllaç. No obstant l’anterior, en qualsevol moment Montserrat Puigdomènech Jovè. podrà retirar l’autorització esmentada en el paràgraf anterior, sense necessitat d’al·legar cap causa. En tal cas, la pàgina que hagi realitzat l’enllaç haurà de procedir a la seva immediata supressió, tan aviat com rebi la notificació de la revocació de l’autorització per part de Montserrat Puigdomènech Jovè.

Frames o marcs

Montserrat Puigdomènech Jovè. prohibeix expressament la realització de «framings» o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o continguts web.

Publicitat

En la web s’inserirà aquella publicitat de Montserrat Puigdomènech Jovè. o de terceres empreses anunciants que considerem pugui ser del seu interès.
Sense perjudici del que s’estableix en la Política de Privacitat, Montserrat Puigdomènech Jovè. es compromet a no facilitar informació seva als anunciants, excepte dades estadístiques anònimes sobre la utilització de la web, amb la finalitat que es pugui millorar el servei i oferir productes conforme a les expectatives dels usuaris.

No obstant això, Montserrat Puigdomènech Jovè. l’informa que els anunciants i proveïdors, per mitjà de cookies, poden tenir la possibilitat d’obtenir informació sobre vostè, els usos que fa dels serveis i els seus moviments a través de la xarxa. Per no tenir vinculació amb els usos que d’aquesta informació pugui realitzar l’empresa anunciant, Montserrat Puigdomènech Jovè. no es fa responsable de la recollida d’informació per aquestes empreses.

Montserrat Puigdomènech Jovè. pot utilitzar cookies quan un usuari navega pels seus llocs i pàgines web. Les cookies que es puguin utilitzar en els llocs i pàgines web de Montserrat Puigdomènech Jovè. s’associen únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (un usuari anònim), i no proporcionen per si mateixes cap dada personal de l’usuari. Les cookies serveixen només per a fins exclusivament interns, com són les estadístiques d’accés a aquest lloc web. Les cookies utilitzades no poden llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors o llocs web. L’Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per a impedir la instal·lació de cookies en el seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per a ampliar aquesta informació. Per a utilitzar cursosproduccionmusical.com i www.growupmusic.com, no resulta necessari que l’usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades per Montserrat Puigdomènech Jovè.

Privacitat

Aquest lloc web, es compromet en el compliment de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (L.O.P.D.) i amb el seu Reglament de Desenvolupament, Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre (R.D.L.O.P.D.), mantenint una política de privacitat sobre les dades personals en l’ús que d’ells de Montserrat Puigdomènech Jovè.

Responsabilitats de l’usuari

L’usuari es compromet a utilitzar els serveis de la web d’acord amb els termes expressats en el present Avís Legal, sent responsable del seu ús correcte.
L’usuari que actuï contra la imatge, bon nom o reputació de Montserrat Puigdomènech Jovè., així com qui utilitzi il·lícita o fraudulentament els dissenys, logos o continguts de la web i/o atempti en qualsevol forma contra els drets de propietat intel·lectual i industrial de la web o dels continguts i serveis d’aquesta, serà responsable enfront de Montserrat Puigdomènech Jovè. de la seva actuació.

Responsabilitats de Montserrat Puigdomènech Jovè. Utilització incorrecta:

Montserrat Puigdomènech Jovè ha creat la web per a la promoció dels seus productes i/o serveis, però no pot controlar la utilització del mateix de manera diferent a la prevista en el present Avís Legal; per tant, l’accés i ús correcte de la informació continguda en la web són responsabilitat de qui realitza aquestes accions, no sent responsable Montserrat Puigdomènech Jovè. per l’ús incorrecte, il·lícit o negligent que del mateix pogués fer l’usuari.

Continguts:

Montserrat Puigdomènech Jovè. facilita tots els continguts del seu web, baix determinades condicions de bona fe, i s’esforçarà en la mesura que sigui possible perquè els mateixos estiguin actualitzats i vigents; no obstant això, Montserrat Puigdomènech Jovè. no pot assumir cap responsabilitat respecte a l’ús o accés que realitzin els usuaris fora de l’àmbit al qual es dirigeix la web, la responsabilitat final de la qual recaurà sobre l’usuari. Així mateix Montserrat Puigdomènech Jovè. no pot controlar els continguts que no hagin estat elaborats per ella o per tercers complint el seu encàrrec pel que, no respondrà en cap cas dels danys, continguts i indisponibilitats tècniques que poguessin causar-se per part de dites terceres.

Publicitat:

Montserrat Puigdomènech Jovè, inclourà en la web publicitat pròpia o de tercers per a oferir-li productes o serveis que entengui que poden ser del seu interès. No obstant això, i pel que fa a la publicitat de tercers, Montserrat Puigdomènech Jovè. no pot controlar l’aparença d’aquesta publicitat, ni la qualitat i adequació dels productes o serveis a què aquesta es refereixi, per la qual cosa no respondrà de cap mal que es pogués generar a l’usuari per aquestes causes atribuïbles a tercers.

Virus:

Montserrat Puigdomènech Jovè, es compromet a aplicar en la mesura que sigui possible, les mesures oportunes al seu abast per a intentar garantir a l’usuari l’absència de virus, cucs, troians, spam, etc… en el seu web. No obstant això, aquestes mesures no són 100% infal·libles i, per això, Montserrat Puigdomènech Jovè. no pot assegurar totalment l’absència d’aquests elements indesitjables. En conseqüència, Montserrat Puigdomènech Jovè. no serà responsable dels danys que els mateixos poguessin produir a l’usuari.

Fallades tecnològiques:

Montserrat Puigdomènech Jovè, posa els mitjans necessaris al seu abast per a la continuïtat d’aquesta web i farà els seus millors esforços perquè el mateix no sofreixi interrupcions, però no pot garantir l’absència de fallades tecnològiques, ni la permanent disponibilitat de la web i dels serveis continguts en ell, en conseqüència no s’assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin generar-se per la falta de disponibilitat i per les fallades en l’accés ocasionats per desconnexions, avaries, sobrecàrregues o caigudes de la xarxa no imputables a Montserrat Puigdomènech Jovè.

Llei aplicable i jurisdicció

La Llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web, serà l’espanyola.
Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir en ocasió de la visita a la web, Montserrat Puigdomènech Jovè. i l’usuari acorden sotmetre’s als jutges i tribunals del mercantil de BARCELONA.

Interessats que faciliten les seves dades a través de la pàgina web

En compliment de la Llei orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (L.O.P.D. i R.D.L.O.P.D.), l’informem que les seves dades personals, recaptats a través de la web, mitjançant formularis o enllaços al correu electrònic, seran tractats amb les finalitats de: gestió de clients potencials, contactes i accions de comunicació comercial, podent ser allotjats en els fitxers corresponents.

Finalment, l’informem que les seves dades seran conservades en els fitxers de la nostra empresa amb la finalitat de realitzar un seguiment comercial i mantenir-li informat (sobre els serveis i productes que li puguin ser del seu interès) per correu postal, telefònicament o mitjançant un altre qualsevol mitjà electrònic que ens hi hagi vostè facilitat.

Per a poder exercitar els drets, que com a titular de les seves dades personals li contempla la Llei, d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, pot dirigir-se per escrit, acreditant degudament la seva persona mitjançant fotocòpia del DNI a Montserrat Puigdomènech Jovè. , indicant en el sobre la referència: «Protecció de Dades», en la següent adreça: Bartolomé Esteban Murillo, 27 08402 Granollers (BARCELONA).